Điên đầu với gúc gồ mail...

TNxavợ
20-01-06, 10:38
Em có một hòm thư gmail trước kia send receive bình thường. Hôm qua em đổi pass của hòm thư gmail thì sau đó không thể check mail được nữa, nó cứ báo là " Can not send user name và pass word!!!" mặc dù em đã đổi cả pass lưu trong outlook. port để check mail em vẫn để là 995, và send là 465. (Mấy cái này em không đổi gì hết..).
Em thử các hòm thư gmail khác đều bị vậy, cứ đổi pass là không check pop mail được nữa!!!
wasabi
20-01-06, 11:21
Vấn đề hiện tại là em đang dùng thằng Thunderbird nên ko biết anh Outlook nhà bác thế nào (có vấn đề gì không?)

Ở trường hợp của em, em thử đổi pass của em thành cái dài lằng nhằng vẫn làm việc ngon lành vậy bác thử xem lại xem sao, thử del cái account đã thiết lập trên outlook đi rồi add làm lại từ đầu.
nolf
20-01-06, 12:51
Thế bác phải xem sau khi đổi pass nó có disable cái chức năng pop của Gmail không chứ. Bác thử lại xem. Tốt nhất là enable lại một lần nữa, bất kể nó đang là enable or disable :)
TNxavợ
20-01-06, 14:01
@wasabi: Tui dùng Mozilla Suit + Outlook mỗi soft 1 acc. (để test í mà...)
@all: đến bi giờ (sau 12 tiếng) thì mọi việc lại oke rồi. Tui nghĩ rằng nó tạm thời disable chức năng pop!
Thankx...