Nhắc giangthu

Happiness
17-01-06, 14:16
Nhắc giangthu không tiếp tục có những bài spam 1 -2 câu với dụng ý xấu. Dụng í xấu thế nào thì cô biết, anh cũng biết.

Thân.