Bill Gates Toolkit Reloaded!!! Amazing!!

Phuongdong
13-01-06, 09:04
Một số công cụ dùng cho người dùng sản phẩm của Microsoft ( Nhất là ai hay bị nhờ vả )

1. Cracks-Activators
- Windows 2003 & Windows XP SP2 AntiProduct Activation fix v1.2
- All Windows XP and All Windows 2003 Server Activate fix
2. KeyGens
- All Windows CD Key Generators
- XP Key Recoverer & Discoverer 5.12 OEM Edition
- XP Key Recoverer & Discoverer 5.12
- MSKey 4 in 1
3. Magical Jelly Bean Keyfinder 1.41
4. Magical Jelly Bean Keyfinder/Changer 1.5 beta 3
5. Office 11 Reset
6. Windows Server 2003 Ent. VLK keeygen
7. Win XP SP2 - Activation fix
- Windows 2003 & XP SP2 Anti Product Activation fix 1.2
- Windows XP [all] and Widnwos 2003 Server [all] Activation fix
8. Windows XP/.NET/2003 - Product Key Changer
9. Windows Longhorn Pro Build 4074 WinHEC [Sxol.net] Part 1
- Windows Code Name "Longhorn" WinHEC Build 4074 Activation fix
- New folder fix for Longhorn build 4074 - Version 1.0 by BetaONE
10.Windows Longhorn Pro Build 4074 WinHEC [Sxol.net] Part 2
11.Windows XP CD Key and Product ID Changer 1.0.1
12.RockXP 3.0
RockXP 3.0 allows you to :
- To retrieve and change your XP Key
- To retrieve all Mcft Products keys
- To save your XP activation file
- To retrieve your lost XP system passwords
- To retrieve your lost RAS (Remote Access Settings) passwords
- And to generate new passwords
13.Office XP Universal Activator (version 1.0)
14.Windows XP Key Viewers
15.Activate Windows XP SP2 RC2 2162 EN
16.ToolKit Part 1-5
17.Activation Disabler for Office XP all SP
18.Activate Windows XP SP2 RC2 2179 EN
19.Activate Windows XP SP2 RC2 2180 EN
20.Anti Product Activation fix 1.6
21.Windows - All Keygens
22.Activate Win XP Sp2 Part 1
23.Activate Win XP Sp2 Part 2
24.Any XP
25.Uninstall Reset 5
26.Make Cab
27.Windows XP Professional,Home Edition and OEM Final
- WINDOWS XP FINAL 2600 PROFESSIONAL, HOME, OEM
28.Keys
29.Windows XP Embedded fix
- (tested with "Windows XP Embedded with Service Pack 1" and SP2RC, but should
work with any version of Windows XP Embedded)
30.Windows 2003 & XP & Longhorn - Anti Product Activation fix 2.0.1
- Tested with winlogon.exe build:
*Windows XP 2600.0 (Retail)
*Windows 2K3 3790.0 (Retail)
*Windows XP 2600.2180 (SP2 RTM)
*Windows XP 2600.1106 (SP1)
*Windows 2K3 3790.1218 (8.7.2004)
*Windows Longhorn (not tested by myself)
31.Activator & Product Activation fix 1.6
- Windows 2003 & XP Anti Product Activation Patch 1.6.1
- Windows XP SP2 Activator
AND MORE...
32: Windows XP Update Validation Bypass

Download (http://upload.thanhnienxame.net/BGTR.rar)
huy325
13-01-06, 15:37
Đại ca ơi, em download vè rồi ( tool để activate được office 2k3 standard edition), nhưng tìm mãi ko tìm cach làm được.
Em mới chỉ làm đuợc activate winxp thôi.
Đại ca chỉ giúp em ở chỗ nao, hay phải có tool khác.
EmHuy

Đề nghị bác em lần sau viết có dấu nhé, em phải điền dấu cho bác mỏi tay lắm. Và lần sau bác tìm cách đặt câu hỏi thông minh (http://forum.vnoss.org/pub/smart-questions-vi.html) hơn nhé. Bác đọc bên M$ Office cái topic sticky trên kia. Bi
Papillon
14-01-06, 09:09
Em thử update từ hôm qua tới giờ, chưa thấy vấn đề gì, chắc là okie rồi. Xin chân thành cám ơn bác Phương Đông. Vậy là từ nay em có thể đàng hoàng dùng Windows Pro xịn mà không còn phải chỉnh này, chỉnh nọ nữa rùi. Hihi... Chạy con Pro mới biết con Home nó quá lởm khởm... Một lần nữa, xin chân thành cám ơn bác rất nhiều.
chairuou
15-01-06, 11:50
tsb McAffe !!!
http://vil.mcafeesecurity.com/vil/content/v_136760.htm


VirusScan Enterprise: The file C:\Documents and Settings\*****\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\oee175w7.default\Cache\F8691007d01F8691007D01 is infected with the Tool-WPAKill Trojan. Undetermined clean error, deleted successfully. Detected using Scan engine version 4400 DAT version 4674.(from ***** IP 127.0.0.1 user ******* running VirusScan Enter 8.0 OAS)