To Kèn

Fox
27-06-05, 14:52
Xin lỗi các bác, không có liên quan gì đến kèn sáo hết ạ

Các bác cho em hỏi nhờ tí:

Cụm từ "token gestures of goodwill" thì cần được dịch thế nào cho chính xác nhất. Hiểu nó là "hành động thể hiện thiện chí chỉ mang tính hình thức" thì có đúng không?

Cái này nói trong bối cảnh trách nhiệm xã hội và các community program của doanh nghiệp.

Xin cám ơn các bác trước
Northern Star
30-06-05, 21:42
token (adj): Insignificantly small; a matter of form only

Tùy 'thiện chí' của chú mà chú dịch là 'không đáng kể', 'một số' hay 'hình thức'

Còn khi nói về social/environmental responsibility của doanh nghiệp thì goodwill cũng có nghĩa là những trách nhiệm này rồi chứ không chỉ là thiện chí nữa.

Tùy vào câu cụ thể mà chú dịch thôi.