Xin lời bài hát

Thu Muộn
09-01-06, 20:47
Em mở topic này để mình muốn xin lời bài hát nào hiếm hiếm không thể tìm được ở đâu trên mạng. Em xin thử luôn lời bài "Đào Liễu" chèo cổ được Quốc Trung phối khí lại trong Đường xa vạn dặm. Ai có cho em xin, em rất cảm ơn.
Ma Bella
11-01-06, 06:32
Mấy bài thơ cổ này đẹp nhỉ. Copy ở bên kia sang, cám ơn các bạn bên kia. Giá có thêm mấy bài nữa thì tốt.

Đào liễu được thể hiện trên làn điệu chèo cổ "Đào liễu một mình" hay còn gọi là "Đường thư". Làn điệu này được thể hiện dựa trên đoạn thơ lục bát:


Đi đâu đào liễu một mình
Hai vai gánh nặmg, nhật trình đường xa
Áo nâu xếp ở trong nhà
Khăn vuông nhiễu tím phất phơ đội đầu
Yếm điều em vẫn còn mầu
Răng đen da trắng mái đầu còn xanh
Mà em ở vậy sao đành
Sao em chẳng kiếm chút tình cùng ai
Sách rằng xuân bất tái lai...
demen
11-01-06, 23:54
Em tiếp, em xin lời bài: yesterday, today and forever của chú Michael Jackson, lạ thế không biết, em đã google mãi mà vẫn không tìm được, nhục vật.
demen
15-01-06, 00:39
Em làm cách này để kéo cái thread nay lên vậy :D