Ohlala

Happiness
09-01-06, 01:08
Một tuần lên cột vì sốt sắng quá mức cần thiết với những đề tài liên quan đến chính trị
Happiness
28-01-06, 18:34
Nick Ohlala bị treo 1năm (365 ngày) vì tái phạm.
Happiness
07-03-06, 17:31
Ngon Là Bụp đi theo nick trước.
Happiness
31-03-06, 08:25
1vietnamese, nick thứ tư của đồng chí này. Do tái phạm liên tục những trò ngu xuẩn, tất cả các nick đăng ký cùng 1 chủ nhân sẽ tự động bị treo kể từ nay về sau
Happiness
26-04-06, 15:22
tbm_, lợi dụng đại hội đông người trà trộn vào phá hoại.