Làm thế nào để down film trên Tera-movie?

BÚT RUỒI
02-01-06, 18:32
Trên Tera-movie có nhiều film hay quá mà nó lại bắt xem trực tuyến. Các bác làm ơn bày cho em cách down với.
18Googol2
02-01-06, 18:40
Dạng mms thì bác dùng FlashGet chiến thôi