[Xin ebook] Who moved my cheese?

wasabi
01-01-06, 16:03
Em nghe mấy người bẩu hay, chả biết thế nào, mờ Google mãi không thấy.

Xin lỗi các bác tý, có ai có bản e-book của quyển này không ạ?
http://upload.thanhnienxame.net/images/uploads/86aa2a27a8.jpg

Em xin.

Em cảm ơn.
Mây
01-01-06, 20:04
Tặng bé cái này xem trước nhé.

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc1.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc2.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc3.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc4.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc5.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc6.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc7.jpg
Mây
01-01-06, 20:06
http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc8.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc9.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc10.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc11.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc12.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc13.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc14.jpg
Mây
01-01-06, 20:07
http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc15.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc16.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc17.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc18.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc19.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc20.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc21.jpg
Mây
01-01-06, 20:09
http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc22.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc23.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc24.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc25.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc26.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc27.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc28.jpg
Mây
01-01-06, 20:10
http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc29.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc30.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc31.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v14/haivan/wmmc32.jpg
Tcr
01-01-06, 20:28
http://tinypic.com/jicb4m.jpg

Who moved my cheese? (http://s4.yousendit.com/d.aspx?id=1BJIMNOLRC0QF0R71AD5CNRYHR)

Ngắn gọn, mà lại hay.
ThuyVu
01-01-06, 21:46
Who Moved My Cheese bản tiếng Việt cho bác wasabi

http://s17.yousendit.com/d.aspx?id=2NX3ZL982A7IL0LCOUFK3MDLMM
wasabi
01-01-06, 21:57
Ôi biết lyấy gì cảm ơn các bác đây... Các bác nhiệt tình với em quá. Em đã xem và đao được tất cả rồi, đang tính in ra nghiên cứu.
Cảm ơn bác Mây, bác Tcr, Bác ThuyVu nhé.

Hôn các bác nhiều.
wasabi
03-01-06, 03:13
Em đã tải lại permalink lên đây:
http://wasabi.mohinh.com/miscs/ebooks/ cho những ai quan tâm.
hat.tieu
18-09-06, 03:23
bác nào còn giữ cuốn này cho em xin 1 bản. Thank các bác nhiều.
Nắng sớm
18-09-06, 05:56
Tặng bé nè! Trong hai cái này, bé hạt tiêu chọn 1 nhé :)
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=0C5F77946295F016
http://download.yousendit.com/0C5F77946295F016