Điểm sáng 4000 năm của Anh!

Gp
31-12-05, 21:52
http://img.photobucket.com/albums/v11/Meobebu/Rose02.jpg