Ném đá các kiểu của gián điệp anh Tỳn!

kutkit
08-12-05, 18:49
Hế hế! Cơ khổ là các bác iem. Tin làm đèo gì cái tử vi cơ chứ. Tử vi xem bói cho uồi. Thục phéo thế éo nào mà chả trúng. Iem đơn cử vài ví dụ các bác xiem xiét nhíe!

1. "... anh em không bất hòa, nhưng chắc ly tán... ": Mịe ts, bìu díu lấy con vợ vào rồi, thằng đèo nào chả muốn tậu nhà rồi phắn cho sớm chợ. Cứ túm tụm lại với nhau có mà dở người. Con mịe dâu cả huých mông con mịe dâu thứ một phát. Hoặc giả là con mịe dâu thứ ị tranh bô của con mịe dâu út. Thôi, xong. Vợ nó phành phạch nhau, nhẽ đâu iem các bác lại đứng ngoài cổ vũ. Tếch sớm thôi.

2. "... năm 34 tuổi kết hôn thì mới mong giàu có...": Cha tiên nhân nhà nó chứ. Tầm đấy rồi thì giàu là chắc. Tính gọn từ khi tinh hoa phát tiết là năm 14 tuổi nhá. Hai chục năm giời cum cúp ở vậy nuôi trim béo mầm, không giàu thì mới là chuyện lạ. Mà tầm đấy có không giàu đi nữa thì cũng lại nhắm mắt đưa chân: Thôi thì vớ tạm mấy iem táo tầu phơi hơi kỹ và thầu dầu và ... ... và... Ngày thì ôm ước mơ: thôi thì sau này con nó đẹp giai giống bố và kiếm tiền giỏi giống mịe. Đêm thì thủ sẵn cái bao tải, rình chụp vào mặt con mịe hàng táo tầu những lúc nó lên cơn... Phặc phặc.

3. "... được nhiều quý nhân phò trợ... đề phòng bạn xấu... gặp chuyện kiện cáo thiệt thân ...": Cần đèo gì phải đi đâu xa. Cần đèo gì người thật việc thật. Cứ người ảo việc ảo trên cái 4`rum này thì cũng đúng 200% cbn rồi. Thôi thì chã, thì văn hóa bầy đàn, thì 4`, thì GATO, thì bỉ, thì xì tố, thóc mách, cú dòm bàn đẻ, chim lợn đậu ngọn Cây đa Nhà Bò, thì nọ, thì kia...

....

Đới, chỉ mới ba điều trên thôi, iem các bác đã đủ phục cái anh Tử Vi sát đất rồi. Sau rồi có bác nào phát hiện ra thêm rằng Tử Vi Học nó có họ với Tử Kung Học thì ới iem! Iem lại vào bi bô tiếp! :flag:
Kây Hồng
08-12-05, 23:16
Hế hế! Cơ khổ là các bác iem. Tin làm đèo gì cái tử vi cơ chứ. Tử vi xem bói cho uồi. Thục phéo thế éo nào mà chả trúng. Iem đơn cử vài ví dụ các bác xiem xiét nhíe!

1. "... anh em không bất hòa, nhưng chắc ly tán... ": Mịe ts, bìu díu lấy con vợ vào rồi, thằng đèo nào chả muốn tậu nhà rồi phắn cho sớm chợ. Cứ túm tụm lại với nhau có mà dở người. Con mịe dâu cả huých mông con mịe dâu thứ một phát. Hoặc giả là con mịe dâu thứ ị tranh bô của con mịe dâu út. Thôi, xong. Vợ nó phành phạch nhau, nhẽ đâu iem các bác lại đứng ngoài cổ vũ. Tếch sớm thôi.

2. "... năm 34 tuổi kết hôn thì mới mong giàu có...": Cha tiên nhân nhà nó chứ. Tầm đấy rồi thì giàu là chắc. Tính gọn từ khi tinh hoa phát tiết là năm 14 tuổi nhá. Hai chục năm giời cum cúp ở vậy nuôi trim béo mầm, không giàu thì mới là chuyện lạ. Mà tầm đấy có không giàu đi nữa thì cũng lại nhắm mắt đưa chân: Thôi thì vớ tạm mấy iem táo tầu phơi hơi kỹ và thầu dầu và ... ... và... Ngày thì ôm ước mơ: thôi thì sau này con nó đẹp giai giống bố và kiếm tiền giỏi giống mịe. Đêm thì thủ sẵn cái bao tải, rình chụp vào mặt con mịe hàng táo tầu những lúc nó lên cơn... Phặc phặc.

3. "... được nhiều quý nhân phò trợ... đề phòng bạn xấu... gặp chuyện kiện cáo thiệt thân ...": Cần đèo gì phải đi đâu xa. Cần đèo gì người thật việc thật. Cứ người ảo việc ảo trên cái 4`rum này thì cũng đúng 200% cbn rồi. Thôi thì chã, thì văn hóa bầy đàn, thì 4`, thì GATO, thì bỉ, thì xì tố, thóc mách, cú dòm bàn đẻ, chim lợn đậu ngọn Cây đa Nhà Bò, thì nọ, thì kia...

....

Đới, chỉ mới ba điều trên thôi, iem các bác đã đủ phục cái anh Tử Vi sát đất rồi. Sau rồi có bác nào phát hiện ra thêm rằng Tử Vi Học nó có họ với Tử Kung Học thì ới iem! Iem lại vào bi bô tiếp! :flag:

há há, thiên hạ mà toàn thằng như mày thì bọn anh hết đất, cơ mà may, thằng chồng mà thế này ccon vợ lắm khi lập 4~5 cái phủ , lo gì, chúa đóng cửa lớn chúa mở cửa sổ há há

nghèo ơi, bảo thằng em cậu, rỗi rãi thất tình hay là thất nghiệp, trượt ĐH gì gì thì đừng có buồn, lên chùa nào ở khoảng 3 năm , tĩnh tâm lại tý thì sống lâu

nothingleft thì cứ lấy vợ xong là khá,ngắn gọn thế thôi :)
kutkit
10-12-05, 14:41
há há, thiên hạ mà toàn thằng như mày thì bọn anh hết đất, cơ mà may, thằng chồng mà thế này ccon vợ lắm khi lập 4~5 cái phủ , lo gì, chúa đóng cửa lớn chúa mở cửa sổ há há

nghèo ơi, bảo thằng em cậu, rỗi rãi thất tình hay là thất nghiệp, trượt ĐH gì gì thì đừng có buồn, lên chùa nào ở khoảng 3 năm , tĩnh tâm lại tý thì sống lâu

nothingleft thì cứ lấy vợ xong là khá,ngắn gọn thế thôi :)

Hế hế! Em ạ bác Hông (phải) Kầy ạ! Bác lín như phàn, em thật! Em vào bi bô gì ý hẳn bác có biết đèo đâu mà bác phán.

Em chỉ muốn các bác xem lại quả tốp-bích này thôi. Xét lại thì nó cũng chả kém đèo gì mấy quả thi cử của Gái Ngố Hạ Long là mấy. Hế hế! Các bác chửi, em chịu. Nhưng em đèo muốn làm quả: "để gương dưới háng, khen mũi mình xinh" mà thôi.

Vầng! :offtopic:
kutkit
10-12-05, 19:43
:(( Em đang đóng góp và xây dựng Thăng Long ngày càng tốt đẹp hơn :((. Các bác nỡ lòng nào. Còn Tỳn hở? Mẹc, ngữ ấy chưa đủ trình. :winkwink:
thương thương
02-01-06, 15:11
Hài vãi, công nhận trong tnxm nhiều tró... đẻ thật!