Em đã thực sự pó tay

duongdfd
23-12-05, 10:34
http://IMG29.imageshack.us/IMG29/9651/sodienthoai7xa.jpg
lý sáng chỉ
23-12-05, 11:24
Khựa khựa... cái lày gọi là văn hóa, bọn tây thì vẽ tranh sơn phết nhằng nhịt lên tường gọi là cái déo giề em déo nhớ, dưng mà tính văn hóa thực dụng nhất định không bằng VN ta, cũng là sơn lên tường dưng nếu kiếm ra tiền thì tốt hơn chứ, phỏng ợ?
huck
23-12-05, 12:41
Nhưng em éo hiểu, tại sao cái cách quảng cáo sáng tạo thế này mà chỉ có bọn khoan phá bê tông tận dụng thôi nhể? Sao quán ăn, nhà hàng, mỹ phẩm... không sơn nốt lên cho nó đa dạng văn hóa, nhể..
lý sáng chỉ
23-12-05, 12:57
Nhưng em éo hiểu, tại sao cái cách quảng cáo sáng tạo thế này mà chỉ có bọn khoan phá bê tông tận dụng thôi nhể? Sao quán ăn, nhà hàng, mỹ phẩm... không sơn nốt lên cho nó đa dạng văn hóa, nhể..

Ợ... em cũng déo hiểu, chắc là phải từ từ rồi văn hóa nó mới phát triển hơn, ví dụ trực quan sinh động là ngoài "khoan cắt bê tông" thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng ra hiện nay có nhiều quảng cáo "chữa trị trĩ mạch lương" thuộc lĩnh vực sức khỏe cộng đồng cũng đang rất phát triển, bác nào có quả hình ảnh sinh động post lên luôn nhể?
duongdfd
23-12-05, 15:43
Đây cũng là vấn đề cần giải quyết đấy. Em đắn đo định post bên Chuyện nghiêm chỉnh nhưng lại thôi. Chuyện nó cũng be bé ý mà. Cứ coi như là nghệ thuật Graffiti ở Việt Nam đi