Thêm 1 vụ ăn cắp nhạc!

Bean
20-12-05, 13:44
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2005/12/523959/

Năm nay đúng là năm Ất Dậu nhỉ, chẳng có cái gì hay ho cả, toàn chuyện chán đời. Đến bài hát này còn là đồ ăn cắp!