Áo Trắng

Duke
18-12-05, 14:42
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/ATpastcalendar1996.jpg


http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/96Misc1.jpg


http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/96Misc2.jpg
Duke
18-12-05, 14:44
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/ATpastcalendar1997.jpg
Duke
18-12-05, 14:47
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/ATpastcalendar1998.jpg


http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/98Misc1.jpg


http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/98Misc2.jpg


http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/98Misc3.jpg


http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/98Misc4.jpg


http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/98Misc5.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/98Misc6.jpg
Duke
18-12-05, 14:49
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/ATpastcalendar1999.jpg
Duke
18-12-05, 14:50
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/99Misc1.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/99Misc2.jpg
Duke
18-12-05, 14:51
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/99Misc3.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/99Misc4.jpg
Duke
18-12-05, 14:51
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/99Misc5.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/99Misc6.jpg
Duke
18-12-05, 14:52
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/99Misc7.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/99Misc8.jpg
Duke
18-12-05, 14:53
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/99Misc9.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/99Misc10.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/99Misc11.jpg
Duke
18-12-05, 14:54
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/ATpastcalendar2000.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/00Misc1.jpg
Duke
18-12-05, 14:55
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/ATpastcalendar2001.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20012.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20011.gif
Duke
18-12-05, 14:56
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2002A.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2002B.jpg
Duke
18-12-05, 14:57
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2002C.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2002D.jpg
Duke
18-12-05, 14:58
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2002E.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2002F.jpg
Duke
18-12-05, 14:58
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2002G.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2002H.jpg
Duke
18-12-05, 14:59
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2002I.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2002J.jpg
Duke
18-12-05, 15:00
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20013.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20014.gif
Duke
18-12-05, 15:01
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20015.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20021.gif
Duke
18-12-05, 15:03
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20023.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20024.gif
Duke
18-12-05, 15:04
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/At20025.jpg
Duke
18-12-05, 15:05
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20029.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT200212.gif
Duke
18-12-05, 15:06
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/ATpastcalendar2002.jpg
Duke
18-12-05, 15:06
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2003postcardspopup.jpg
Duke
18-12-05, 15:08
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20031.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20032.gif
Duke
18-12-05, 15:09
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20033.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20034.gif
Duke
18-12-05, 15:11
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20035.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/frontpage.jpg
Duke
18-12-05, 15:11
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2003WallCalendar.jpg
Duke
18-12-05, 15:12
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2004wallcalendar.jpg
Duke
18-12-05, 15:12
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20041.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20042.gif
Duke
18-12-05, 15:13
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20043.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20044.gif
Duke
18-12-05, 15:14
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20045.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/05frontpage.jpg
Duke
18-12-05, 15:15
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT2005wallcalendar.jpg
Duke
18-12-05, 15:15
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20051.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20052.gif
Duke
18-12-05, 15:16
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20053.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20054.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20055.gif
kenzoman
19-12-05, 00:48
công nhận ảnh của anh DUKE đẹp, nhưng bé quá, nếu anh có ảnh cỡ to hơn thì quá tuyệt, anh có trang này ko, quẳng cho em cái, em cũng kết thể loại này, cám ơn anh
Duke
19-12-05, 16:09
Đây, kenzoman vào đây mà xem: http://www.aotrang.com

Tớ ko có ảnh to hơn, tìm mãi mà ko thấy. Những ảnh này khổ lớn làm postcards rất đẹp.
neoconservative
19-12-05, 17:17
Tks nhà Duke. Hình chụp quá đẹp và gợi cảm. Nhà quận công xem có hình nào size lớn hơn không? Vào aotrang.com cũng không có hình nào làm hình nền desktop được cả.
lintinhqua
19-12-05, 23:50
Đẹp quá ạ. Mông lung huyền ảo, liêu liêu trai trai.
Delliah
20-12-05, 00:12
Đẹp mê hồn. Admin cho em xin cái này làm avatar với ạ. Em cảm ơn.

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/AoTrang/AT20055.gif
lm2
01-03-10, 20:26
Small is beautiful.
ikillu
02-03-10, 19:12
E trông cứ như ma ấy. Khổ! tính yếu bóng vía.
pink
03-03-10, 20:13
Chả thấy đẹp ở chỗ nào, toàn bé bé, khẳng khuy, trắng đen lờ nhờ. Tụi chụp mấy ảnh này có vẻ mắc chứng khổ dâm.