Logo Thăng long?

Thích BabyG
26-06-05, 10:29
Đến chết với các bạn Thăng long 2. Bây giờ admins bên ấy thì được Sen giao chỉ tiêu 10 bài 1 ngày, 5 nick mới 1 ngày, đến cả bác Tỳn với Casanova cũng phải ra trận. Chủ đề thì chỉ có 2 cái thôi: Một là chửi Thăng long, hai là các gái tự chụp các bộ phận cơ thể lên khoe. Hiện nay khoe hết mắt đến tay chân rồi. Các bác nên theo dõi kỹ, vì sắp đến các bộ phận khác. Sau khi chụp hết cả người thì kế hoạch bên ấy là tạm nghỉ hè luôn cho đến hết năm. Vì chả nhẽ forum mà còn mỗi admins và cái nick của em Tiểu Ninh Tử thì chết cười, One nhỉ?

Về logo thì ở đây em thấy các members cũng nhiều quan điểm. Mà admins bận hay sao ấy không thấy nói gì cả. Thôi giúp admins 1 tay làm cái trưng cầu ý members này.
1005
26-06-05, 10:42
Đến chết với các bạn Thăng long 2. Bây giờ admins bên ấy thì được Sen giao chỉ tiêu 10 bài 1 ngày, 5 nick mới 1 ngày, đến cả bác Tỳn vớ Casanova cũng phải ra trận. Chủ đề thì chỉ có 2 cái thôi: Một là chửi Thăng long, hai là các gái tự chụp các bộ phận cơ thể lên khoe. Hiện nay khoe hết mắt đến tay chân rồi. Các bác nên theo dõi kỹ, vì sắp đến các bộ phận khác. Sau khi chụp hết cả người thì kế hoạch bên ấy là tạm nghỉ hè luôn cho đến hết năm. Vì chả nhẽ forum mà còn mỗi admins và các nick của em Tiểu Ninh Tử dở hơi thì chết cười, One nhỉ?

Về logo thì ở đây em thấy các members cũng nhiều quan điểm. Mà admins bận hay sao ấy không thấy nói gì cả. Thôi giúp admins 1 tay làm cái trưng cầu ý members này.


Người ra đi đầu luôn ngoảnh lại
Trước, sau mông cư't đa'i rơi ra nhiều.


Nhỉ bạn cK nhỉ?
Thích BabyG
26-06-05, 10:45
Hiểu ý 1005 rồi, thôi không trêu chã nữa. Nhưng mà cũng nên có cái trưng cầu dân ý cho nó dân chủ nhỉ?