Ảnh gái mạng

Duke
18-12-05, 00:31
Học thuyết về gái mạng thì đã có quá nhiều zồi. Nào là: "Tám nguyên tắc đẽo gái mạng", "Luận về ấy", "Gái mạng học", v.v...Có thể tóm gọn lại "Gái mạng" là gái có liên quan đến mạng. Lý thuyết là như thế, còn thực tế ra sao?

Đây:

Tươi như hoa
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/Beauty/373dcd73.jpg

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/Beauty/c69f344a.jpg
Duke
18-12-05, 00:32
Lên mạng làm duyên:

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/Beauty/bd9e753a.jpg
Duke
18-12-05, 00:33
Chúm cha chúm chím:

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/Beauty/8c76e283.jpg
Duke
18-12-05, 00:36
1 đàn thỏ non:

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/Beauty/8d6eb197.jpg
Duke
18-12-05, 00:37
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/Beauty/75c38bcb.jpg
Duke
18-12-05, 00:41
Cá tính

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/Beauty/e898fb96.gif

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/Beauty/642d3d8a.jpg
Mr Bin
01-01-06, 13:28
Cá tính
http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/Beauty/642d3d8a.jpg

Eo ôi, xinh thế !
Mr Bin
01-01-06, 13:30
Mờ ảo !
http://i10.photobucket.com/albums/a138/mrbintnxm/tnxm/gaimang.jpg
Quan Nhân
01-01-06, 18:47
Cá tính

http://i26.photobucket.com/albums/c106/jtdt/Beauty/642d3d8a.jpg
Trông đểu nhở, kiểu như vừa chộp được con gà nào ý.
Duke
04-01-06, 00:58
Duyên đến là duyên


http://tinypic.com/jl14w3.gif
Duke
04-01-06, 01:00
Này thì gái mạng


http://tinypic.com/jl14z7.jpg