Bắt đền cho Chíp hôi

dao_hoa_daochu
14-12-05, 14:03
Ngày xưa anh Đào vẫn còn nợ Chíp hôi 01 việc, cũng đã loay hoay định triển khai mấy lần, nhưng mà xem ra nó không ra ý. Hay bi giờ Chíp nghĩ ra việc gì đấy khác để anh "đền", có được không? Mà dạo này sao hông thấy Chíp online gì cả?