Đôi nét về tướng số!

AngelGirl
14-12-05, 15:37
AG nói đoạn này làm anh cứ liên tưởng đến chuyện kia ... :icecream:
Cái này gọi là nghệ thuật viết bài :winkwink: