sách để load này

a-tu-la
13-12-05, 21:08
Truờng cũ của Gấu Béo cho mấy cuốn sách lên mạng để câu khách này. Anh em vào xem có lấy đuợc cuốn nào hay không.

http://www.pupress.princeton.edu/books.html
Nguyễn Thành Luân
14-12-05, 00:01
John Mueller

Paper | 2001 | $22.95 / £14.95 | ISBN: 0-691-09082-3
352 pp. | 6 x 9 | 2 line illus., 2 tables

e-Book | 2001 | $14.95 (Microsoft Reader format) | ISBN: 1-4008-0560-0
e-Book | 2001 | $14.95 (Adobe Reader format) | ISBN: 1-4008-0562-7

http://www.pupress.princeton.edu/titles/6693.html