Bài tập về accounting, xin các bác giúp em

ThienDong
13-12-05, 03:15
Các bác làm ơn giúp em với cái bài accounting này với. Bà cô em bắt phải làm worksheet for closing entries, post closing entries and a classifield balance sheet, multi-step income statement, and statement of retained earnings. Cái môn này em dốt quá, làm mãi mà vẫn ko ra. Các bác có lòng hảo tâm xin giúo em với. Em cảm ơn các bác nhiều
----------------------------------------------------------------

Adjusted Balance
Cash 55678
Accounts Receivables 245000
Allowance for Doubtful Accounts 25000
Interest Receivable 500
Notes Receivalble 10000
Book Inventrory 260000
Electronic Media Inventory 150000
Equipment 175000
Acumulated Depreciation 70000
Accounts Payable 167839
Wages Payable 5000
Commisisions Payable 1800
Interest Payable 420
Notes Payable 6000
Capital Stock, $5 par 500000
Paid in Capital in excess of par 500000
Book Sales 583000
Electronic Media Sales 761000
Interest Income 500
Book Sales - Returns 5000
Electronic Media Sales- Returns 10000
Book Purchases 350000
Book Purchases Returns 20000
Electronic Media Purchases 800000
Electronic Media Purchases Returns 15000
Commisisions Expense 271800
Wages Expense 150000
Office Supplies 15000
Depreciation Expense 35000
Repairs Expenses 6928
Tax Expense 56000
Utilities Expense 29704
Bad Debt Expense 29529
Interest Expense 420
late
13-12-05, 04:34
Em ơi, anh Gô chưa về, thôi để chị làm giúp em. File đây em nhé.
Vì không thấy có dữ liệu gì thêm nên chị cho COS = purchase trong năm luôn.
Phần liabilities và Income statement em có thể đổi lại dấu nhé, chị để thế cho dễ nhìn.
late
13-12-05, 04:35
http://s42.yousendit.com/d.aspx?id=0HLU9K797CSTT0DCNUHRXYJ2OK
late
13-12-05, 04:41
Balance sheet

Current asset
Cash 55,678

Accounts Receivables 245,000
Allowance for Doubtful Accounts (25,000)
Net AR 220,000

Interest Receivable 500

Notes Receivalble 10,000

Book Inventrory 260,000

Electronic Media Inventory 150,000

696,178
Non-current assets

Equipment 175,000
Acumulated Depreciation (70,000)
Net book value 105,000

Total assets 801,178

Current liability
Accounts Payable (167,839)
Wages Payable (5,000)
Commisisions Payable (1,800)
Interest Payable (420)
(175,059)
Long term liability
Notes Payable (6,000)

Shareholders Equity
Capital Stock, $5 par (500,000)
Paid in Capital in excess of par (500,000)
Retained Earnings 379,881
(620,119)

Total liability (801,178)
late
13-12-05, 04:42
Income statement

Sales
Book Sales (583,000)
Electronic Media Sales (761,000)
(1,344,000)
Sales return
Book Sales - Returns 5,000
Electronic Media Sales- Returns 10,000
15,000
Net sales (1,329,000)

Purchase
Book Purchases 350,000
Electronic Media Purchases 800,000
1,150,000
Purchase return
Book Purchases Returns (20,000)
Electronic Media Purchases Returns (15,000)
(35,000)
Net purchase 1,115,000

General and admin expense
Commisisions Expense 271,800
Wages Expense 150,000
Office Supplies 15,000
Depreciation Expense 35,000
Repairs Expenses 6,928
Tax Expense 56,000
Utilities Expense 29,704
Bad Debt Expense 29,529
593,961

Financial income
Interest Expense 420
Interest Income (500)
Net financial income (80)

Net income 379,881
late
13-12-05, 04:44
Còn cái statement of SE, chị không dán được. Em xem trong file gửi kèm ở trên.
ThienDong
24-12-05, 08:47
em các bác làm mãi các phần closing entries, post closing trial balance, balance sheet, multi-step income statement, statement of retained earnings mà ko được, ngày mai là phải nộp rồi, các bác xem giúp em với.
Em cảm ơn các nhiều
Em đính kèm cái file em làm lên đây http://s25.yousendit.com/d.aspx?id=22P19QKKANTSY2GG075819K9AG