Skype chat?

Delliah
10-12-05, 00:09
Chồng đi vắng với gái :hitrun:

Buồn buồn mang skype ra nghịch thử. Bác nào dùng skype hông? Mình trao đổi nick hông?
lovelless
06-01-06, 16:37
Có mình nè !
Chồng đi vắng thì tìm bạn trai or tình nhân chứ em mà chịu kém nó à.
Ông ăn chả chẳng nhẽ bà lại hổng được ăn nem. Thời buổi nasa bắn tên lửa ầm ầm chứ có đâu còn cái thời đại thờ chồng như ngày xưa đâu

Ngu si đần độn hợp nhau
Cả ngày vui vẻ cần đâu trí tài.
18Googol2
06-01-06, 17:42
Úi giời bài từ năm ngoái còn móc lên