Biểu quyết mời bạn Núi-Lút nhập hộ khẩu Hilton

Gaụp2
09-12-05, 13:57
Tớ thấy đôi bạn dạo này song tấu bài tiết khí nhiều. E rằng thế là bạn Lang4 sinh ra ghen tị. Vậy mong các bạn biểu quyết xem có nên mời hai bạn tập trung tại Hilton hay không để bạn Háp dễ dàng quét dọn.

Kính mời biểu quyết!
em anh Bim
09-12-05, 17:17
Một nước ko thể hai vua, một rừng ko thể hai cọp.

Em kiến nghị:
1- Hoặc xây thêm một Hilton cho riêng Lút
2- Hoặc nhốt Lút vào và thả Lạng tư ra

Em ủng hộ phương án 2 :nunchuck:
Gaụp2
09-12-05, 18:46
L4` lơ là việc nước, chỉ biết rong chơi. Toàn trốn khỏi thành Hilton ra ngoài làm trò xằng bậy. Tháng trước lại đòi rũ áo bỏ Hilton sang tận UVYD. Tội nặng không thể dung tha.

Nay trẫm ra chiếu truất quyền Hil-ton-Vương của L4` tại Hilton. Giáng xuống làm dân thường. Đày sang miền hẻo lánh UVYD để mà văn chương thơ phú với bọn khỉ vượn. Tạm giao cho cặp Lút-Núi xứng trai anh hùng - gái thuyền quyên quyền coi sóc Hilton.

Thượng thư Bộ Hộ Happiness chiểu theo chiếu mà thi hành!
giangthu
09-12-05, 19:14
Cái này thuộc loại hãm hiếp đạo lý trên đời, chẳng khác gì chiêu bài lấy của người giàu chia cho người nghèo.

Người nghèo thì nhiều hơn và trong đó tỉ số kém nhân cách cũng nhiều hơn. Cho nên nó không biểu hiện tinh thần đa số gì ráo.

Đa số mà cuồng vọng thì thường chết chùm. Bầu chọn cho sướng nhá! Thật ra mình không tán đồng nhưng mình bầu không. Sau khi mình bầu rồi thì mình chợt nghĩ đáng ra phải tẩy chay mới đúng. Tẩy chay!