Có ai sắp ở Sing về- em nhờ

Axiome
06-12-05, 17:50
Có ai sắp ở Sing về VN không? em nhờ một chút
Elgnoy
08-12-05, 10:53
Tớ vừa về mất rồi !
killerqueen
08-12-05, 11:13
Axi định nhờ gì thế?
Axiome
08-12-05, 17:22
Có 2 hộp bột dinh dưỡng to bằng hộp sữa ensure 350 mg
nặng khoảng 8 lạng,
nếu xách về được giúp em trong tuần tới thì hay quá.