Quy chế dân chủ ở cơ sở ?????

Mr Kim
06-12-05, 01:28
Bác nào có tài liệu này hoặc biết nó bán ở đâu tại Hà Nội thì cho cháu biết với. Tài liệu xuất bản lần đầu năm 1999.
lý sáng chỉ
06-12-05, 13:42
Khó đấy, những sách vở tài liệu lý luận thuộc loại trí tuệ đi trước thời đại thế này, thường bị bánh xe lịch sử nó đè nát mịe nó roài, tìm được tàn tích của nó chắc tướt mồ hôi.
phich
06-12-05, 13:53
mò xuông dưới xã, không có thiếu. Nếu không tiện, tìm văn phòng của GTZ hoặc SIDA, hỏi bọn làm cái APO 2005 hoặc dự án chia sẻ
BÚT RUỒI
06-12-05, 15:37
Bác nào có tài liệu này hoặc biết nó bán ở đâu tại Hà Nội thì cho cháu biết với. Tài liệu xuất bản lần đầu năm 1999.

Chú đến Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 24 Quang Trung mà hỏi.
Elgnoy
08-12-05, 10:52
Có nghị định 29, sau rồi nghị định 79 (2002) vv. Ấy tìm trên Công báo.