過火 - Gou hou của Tôn Nam ( Sun Nan ) và Rời xa - Đỗ Thành Nghĩa ( A Du )

tontduc
05-12-05, 11:15
Em các bác mới nghe được hai bài này, thích quá mà không biết dịch sang lời Việt thế nào ?
Có bác nào cho xin phiên âm và lời dịch thì tuyệt quá.

"Rời xa"
http://giotnuoc.com/khocnhe/index.php?showtopic=22144