Thủy điện Tuyên Quang này, đẹp vãi các bác ạ

wasabi
04-12-05, 14:03
Chả biết nhét nó vào đâu đành lập tô bích riêng.

--------------------------------------------------------------------
http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh01.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh01.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh02.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh02.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh03.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh03.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh04.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh04.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh05.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh05.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh06.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh06.jpg)
--------------------------------------------------------------------
wasabi
04-12-05, 14:05
http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh07.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh07.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh08.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh08.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh09.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh09.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh10.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh10.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh11.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh11.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh12.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh12.jpg)
wasabi
04-12-05, 14:06
http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh13.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh13.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh14.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh14.jpg) http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/tn/mohinh15.jpg (http://www.mohinh.com/reloaded/gallery/thuydientuyenquang/lg/mohinh15.jpg)

Hề hề, nước mình đang phát triển đấy, các bác ạ.


Xem trực tiếp thì vào đây: http://www.mohinh.com/reloaded/gal.php
(Tranh thủ khoe trình kiếm điểm tý: Trang mohinh.com này, chính em, Quá xa bím đang thiết kế lại theo quy trình izô cho nó hoành trang tý)
Gaụp2
04-12-05, 16:36
Mô hình đẹp hay thủy điện đẹp hả chú Was? Thế đ éo nào nước mình dạo này đang mode xây nhà máy thủy điện hay sao á. Hàng vài chục cái nhà máy thủy điện. Sông đ éo nào cũng ngăn đập làm thủy điện. Tác hại môi trường không sao kể xiết. Thủy điện sông Đà thì tác hại đã thấy rồi. Ngăn đập, phù sa từ thượng lưu không bồi đắp được xuống hạ lưu châu thổ sông Hồng. Lòng hồ càng ngày càng nông do phù sa. Mẹ, 20 năm nữa là lòng hồ biến thành đồng bằng, thủy điện sông Đà thành viện bảo tàng ngu xuẩn học đấy em ạ!

Đả đảo nhà máy thủy điện - Điện nguyên tử muôn năm!
fiona
04-12-05, 16:47
Đồ ngu xuẩn, điện nguyên tử là loại điện phá hoại sự sống!
Đả đảo nhà máy thủy điện, đả đảo điện nguyên tử --- Mỡ bò muôn năm!
Ciao
04-12-05, 20:07
Gaup viết :
Mô hình đẹp hay thủy điện đẹp hả chú Was? Thế đ éo nào nước mình dạo này đang mode xây nhà máy thủy điện hay sao á. Hàng vài chục cái nhà máy thủy điện. Sông đ éo nào cũng ngăn đập làm thủy điện. Tác hại môi trường không sao kể xiết. Thủy điện sông Đà thì tác hại đã thấy rồi. Ngăn đập, phù sa từ thượng lưu không bồi đắp được xuống hạ lưu châu thổ sông Hồng. Lòng hồ càng ngày càng nông do phù sa. Mẹ, 20 năm nữa là lòng hồ biến thành đồng bằng, thủy điện sông Đà thành viện bảo tàng ngu xuẩn học đấy em ạ!
Ngu vừa thôi, không có con HB đấy thì VN giờ vẫn đang chìm đắm trong đèn dầu đây.