Doctor of Philosophy !

Já_Nevím
04-12-05, 04:35
Doctor of Philosophy ? ( Ph.D )

Có phải chỉ là cái danh trước tên của mình .

http://vietnamnet.vn/giaoduc/2005/12/518521

Các nhà khoa học VN hàng năm có bao nhiêu đề tài ( công trình khoa học ) đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành ?
mgri
04-12-05, 04:47
Ơ, hóa ra khó nhỉ, tưởng con bò dắt sang dắt về cũng thành.