Bạn Hoa Sương - Nhạc Tuấn Ngọc

MYT
03-12-05, 09:49
Mình đọc được bạn viết thế này


Dòng nhạc ấy em cũng mê lắm. Với lại theo em nghĩ TL là một thôi, miễn có chỗ cho chúng ta chia sẻ thôi mà, ở đâu chẳng vậy. Hôm trước lọ mọ tìm ra cái dungtuyetvong.com ấy mà chả down được gì cả, chán hết cả người. Bây giờ đang thèm nghe nhạc của Tuấn Ngọc mà tìm mãi chả được bài nào. Tại vì có đợt em sưu tầm được nhiều lắm, đến lúc burn ra DVD thế nào, mất ráo... :(

Thế bác nhá, bác đem cái âm nhạc đêm khuya ấy về đây bác nhá.
Mình thì không đem được cái Âm Nhạc Đêm Khuya ấy về đây nhưng cũng có khoảng 60 bài của Tuấn Ngọc. Sẽ post dần lên tặng bạn và mọi người. Nếu bạn không có yêu cầu gì đặc biệt thì mình cứ tuần tự up lên nhé.

Have a nice weekend

Tuấn Ngọc 1 - Các tình khúc không tên 1-9 (http://s8.yousendit.com/d.aspx?id=0JXGCBG1QM60V0GZWFGAP1XF62)
Mai
03-12-05, 09:51
Good job, Mãi Yêu Tôi. Yêu xế không biết... :flag: