Thanh niên xa mẹ

tamtit
02-12-05, 11:37
Bác nào dịch em câu "Thanh niên xa mẹ" cho nó xát nghĩa với, em chịu :icecream:
Tia
04-12-05, 23:25
Dịch là Away from Mum United

or Away from Mum's Breast United

or, Mum I am hungry United (Câu lạc bộ mẹ ơi con đói) nghe hay của nó, nhỉ.
Hoàng Cúc
05-12-05, 00:23
thanh niên xa mẹ một chút mà nhớ đến nỗi phải mở diễn đàn thì là Mama's Boy, vậy theo em nên dịch là Mama's Boy Club :D
tamtit
05-12-05, 10:13
khó nhằn nhỉ :D chưa sát nghĩa :p
tamtit
05-12-05, 10:14
Ơ, tự dưng ngó lên trên, thấy mình viết sai chính tả, chuối thế nhỉ :D
het_tien
06-12-05, 01:55
Theo anh không nên dịch theo nghĩa đen của nó (vì khá tối nghĩa)mà chỉ lấy phần hình tượng, đại khái có thể dùng ví dụ này:
Club "Flying without wings, boy n' girls"!
TaLaai
06-12-05, 02:50
mentally masturbatory prone youths
Bắc Thần
06-12-05, 02:54
Momma's Boys Abroad.