SnakeComeBack & Anhsghoanhtrang

Phát Ngôn Viên
01-12-05, 08:47
Treo nick SnakeComeBack và Anhsghoanhtrang. Lý do: ăn nói thô bỉ, cố tình phá hoại diễn đàn