Cho tớ hỏi

cabaduoi
29-11-05, 15:09
Đạo phật (?) có quan niệm về những điều bất hạnh nhất trong cuộc đời. Tớ chỉ nhớ mỗi: sinh ly, tử biệt, cầu bất đắc, ai bất tương phùng(?),...

Bác nào nhắc hộ mấy điều còn lại với.
Gaụp2
29-11-05, 16:31
* Điều thứ chín là Hilton Thủ Dâm Khổ, tức là sự khổ về việc thủ dâm quá nhiều. Hilton Thủ Dâm Khổ lấy từ điển tích Hilton trong thanhnienxame ở thời đại @. Thủ dâm nhiều gây bệnh nghiện. Đó là Khổ trong sự sướng, sướng trong sự Khổ nhục. Biết là Khổ nhục nhưng không dứt ra được. Ấy là do biết tìm lấy cái sướng trong sự Khổ.
cabaduoi
29-11-05, 16:35
Có lẽ mọi tôn giáo, hệ thống triết lý đều có quan niệm riêng về niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Điều PG viết tớ không rõ nhưng cách giải thích thì hoàn toàn khác với điều tớ đọc được ngày trước, trong đó có:

- Sinh ly, tức là nỗi khổ của người mẹ sau khi sinh phải xa lìa đứa con mình (xếp thứ nhất)
- Tử biệt, tức là cái chết chia lìa mình với người thân (xếp thứ nhì)
Mấy cái sau tớ không rõ thứ tự nhưng còn có:
-Cầu bất đắc, không đạt được điều mình khao khát
-Ái bất tương phùng(?), yêu (đôi lứa) mà không được ở gần nhau.

Cám ơn đã trả lời.