V/v mở Văn phòng Đại diện ở VN

kanban
28-11-05, 16:40
Em đang tư vấn cho thằng bạn lừa Cty nó (ở châu Âu) mở 1 văn phòng đại diện ở VN còn vịn gió nương mây về lấy vợ.

Bác nào thạo cho em hỏi chút:

1- Thủ tục pháp lý v/v thành lập VPDD.

2- Nghĩa vụ
+ Thuế má ? vì đợt trước em đọc báo thấy bảo nhiều VPDD trốn thuế k biết là thuế gì?
+ Thuế thu nhập cá nhân nếu nó về làm đại diện tính thế nào? Theo thuế thu nhập bình thường (bao nhiêu?) hay hơn. Nếu cao quá có cách gì lách không cho nó thêm ít tiền sữa cho cháu các bác.

3- Nếu không mở VP chỉ làm Agent thì có cần đăng ký với Sở KH-DT không?

Em xin thay mặt bạn em và vợ chưa cưới nó cảm ơn các bác.
Happiness
28-11-05, 17:45
Sắp có Nghị định mới về văn phòng đại diện theo Luật Thương mại 2005, quy định có thể thay đổi, chịu khó đợi 1 tí đê
kanban
28-11-05, 17:58
Thanks bác Hấp (mặc dù nghe cô Hấp cũng hơi thuận tai hơn, bts chúng nó làm lệch lạc hết cả bác nhỉ :D )

Em vừa tìm hiểu sơ qua, thấy nói chung thủ tục cũng đơn giản, hình như chỉ phải đăng ký với Sở Thương Mại TP. Ngoài ra, VPDD k được phép kinh doanh trực tiếp nên k có thuế má gì. Rất đơn giản nhưng hình như bị lách nhiều nên Nghị định mới của năm sau có khi thắt chặt hơn, đặc biệt đối với phần thu nhập cá nhân.


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD, chi nhánh gồm:
+ Đơn của Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD, chi nhánh (Theo mẫu Bộ Thương mại thống nhất với Tổng cục Du lịch)
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài xác nhận và bản dịch ra tiếng Việt Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan Công chứng ở trong nước hoặc cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận.
Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD, chi nhánh đến cơ quan cấp Giấy phép như sau:
+ Bộ Thương mại có trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực thương mại.
+ Tổng cục Du lịch có trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
+ Bộ Thương mại có trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực thương mại và du lịch sau khi được sự nhất trí của Tổng cục Du lịch.
+ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh), nơi Thương nhân nước ngoài đề nghị thành lập VPĐD, có trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập VPĐD hoạt động trong lĩnh vực thương mại.
+ Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và du lịch đề nghị thành lập VPĐD, có trách nhiệm cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép thành lập VPĐD hoạt động trong lĩnh vực thương mại và du lịch sau khi được sự nhất trí của Tổng cục Du lịch.
Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép cấp cho Thương nhân nước ngoài Giấy phép thành lập VPĐD, chi nhánh và gửi bản sao Giấy phép tới các cơ quan có liên quan theo quy định sau:
+ Trường hợp Bộ Thương mại cấp Giấy phép, bản sao Giấy phép được gửi đến Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại và Du lịch, cơ quan thuế, cơ quan thống kê cấp tỉnh, nơi chi nhánh đặt trụ sở; nếu là Giấy phép thành lập Chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực thương mại và du lịch thì bản sao Giấy phép còn được gửi đến Tổng cục Du lịch.
+ Trường hợp Tổng cục Du lịch cấp Giấy phép, bản sao Giấy phép được gửi đến Sở Du lịch hoặc Sở Thương mại và Du lịch, cơ quan thuế, cơ quan thống kê cấp tỉnh, nơi VPĐD, chi nhánh đặt trụ sở.
+ Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép, bản sao Giấy phép được gửi tới Bộ Thương mại, cơ quan thuế, cơ quan thống kê cấp tỉnh, nơi VPĐD đặt trụ sở; nếu là Giấy phép thành lập VPĐD hoạt động trong lĩnh vực thương mại và du lịch thì bản sao Giấy phép còn được gửi đến Tổng cục Du lịch.
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản thông báo để Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Nội dung hoạt động của VPĐD, Chi nhánh được ghi cụ thể trong Giấy phép.
Trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, VPĐD, Chi nhánh phải chính thức đi vào hoạt động và phải có văn bản thông báo cho Cơ quan cấp Giấy phép về địa điểm đặt trụ sở, số người Việt Nam, số người nước ngoài làm việc tại VPĐD, Chi nhánh.
Trường hợp có nhu cầu thay đổi nội dung trong Giấy phép thành lập VPĐD, Chi nhánh, Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải có văn bản đề nghị cơ quan cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép.
Trong trường hợp VPĐD, chi nhánh chấm dứt hoạt động, Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải gửi văn bản thông báo việc chấm dứt này đến cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn không quá 30 ngày, trước ngày chấm dứt hoạt động của VPĐD, Chi nhánh và phải nộp lại Giấy phép cho cơ quan cấp Giấy phép.
Lệ phí: 1.000.000 đồng VN


Thanks.
xibum
28-11-05, 22:50
Trong luc cho Nghi dinh duoc thong qua thi bac cu lien he voi STM local di. Co`n neu muon tham khao Du thao cai Nghi dinh ma bac Hap neu y' thi ba'c cu vao: http://www.mot.gov.vn/mot/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.n77.uP.
Trong day hinh nhu co mot dong cac Du thao khac, co the lien quan den business tuong lai cua d/c khoai ta^y ba.n ba'c day. Gut lac nhe!