Win fax ?

Xin xỏ
26-11-05, 20:40
Cách đây lâu rồi em có dùng cái WinFax để fax cho tiện (dùng ngon lắm, modem dialup). Nhưng bây giờ em chuyển sang dùng ADSL thì không tài nào fax được lại phải dùng fax thủ công mệt quá, mong các bác chỉ dạy hộ em. Cám ơn các bác nhiều
Tiện thể em hỏi luôn các bác: Hiện tại em đang rảnh muốn vọc vạch thêm em 3D nào đó, nhờ các bác giới thiệu xem em nào ngon ăn dễ xực
wasabi
28-11-05, 03:45
Theo em nghĩ thì bác vẫn nên cắm con modem cùi vào line chỉ để gửi fax. Đó là cách đơn giản nhất, có thể chia line hiện tại như sau

* z (Tổng đài)
| LINE VÀO NHÀ BÁC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*-------------------- (MODEM ADSL)-------*. . . . . . . . . . .
|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |--- Máy tính
* Filter *-------------- (MODEM DIALUP)----*. . . . . . . . . . .
. . . . . .|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .|. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .*------------------*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .|. . . . . . . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Điện thoại 1. . . . . Điện thoại 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tóm lại là filter và modem adsl lắp song song với nhau, và đường ra của filter thì lại chia tiếp làm n+1 đường song song là n đường điện thoại và 1 đường vào modem quay số để chuyên gửi fax

Em có thiển ý vậy, bác xem thế nào?
Xin xỏ
04-12-05, 16:18
Cám ơn bác đã tận tình vẽ sơ đồ!
Ra vậy vẫn phải dùng đến con diaup, mệt ghê