Phần mềm quản lý thư viện

Mario
25-11-05, 15:57
Em được giao trông coi một cái thư viện, muốn có một cái phần mềm trông pro một tí để quản lý đầu sách. Các bác có thể cho xin cái nào hay hay đã thử rồi, hay recommend tên để em ra Lý Nam đế em mua. Cảm ơn các bác nhiều.
Phủ Hà Mã
26-11-05, 07:13
Thử EndNote xem sao
Phuongdong
26-11-05, 09:35
Có cái phần mềm của Tinh vân - hiện đang cài cho thư viện quốc gia và thư viện KHKT. Chú định kiếm cái như thế hay chỉ cần quản lý sách thi xem trong Access có một cái Book demo - sửa lại mà quản lý cũng đạt yêu cầu