Xưng tội!, Thử một lần "thành thật với chính mình"

Mixter
24-06-05, 11:38
Lạy Chúa, con sống cả cuộc đời chỉ có 1 tội duy nhất đó là ganh tị .

Xin Chúa lòng lành tha tội, tự xưa đến nay con vẫn có hợm mình mà tự xem mình trên hết thế gian , trước đến nay con giữ trong lòng mối ganh tị chỉ với 1 mà thôi ... đó không là đàn ông cũng không là đàn bà, không là người cũng không là tinh linh .. đó chính là Chúa, Chúa của con, xin người tha trước tội này cho con .

Vậy mà giờ đây sau khi yêu thật sự con lại ghen tị với một người khác. Một ngưòi phàm mắt thịt 100%. Đó là người nào sẽ có được tình yêu của nàng. Xin Chúa tha nốt tội này cho con. Nghe nói rằng Chúa là tất cả mà cũng chả là gì ... nay con gửi lời xưng tội này vào Internet, bởi net là tất cả mà cũng chả là gì .. mong Người tha tội cho con .

Sau hết, giả sử Người không thể tha được cho con, con xin tình nguyện sa hoả ngục, chỉ mong Người mang hạnh phúc cho nàng .

Vì Chúa là tình yêu.

Amen .

Mixter, thú tội muộn màng trong 1 ngày say mèm .