Hậu cung hé hé hé

Happiness
25-11-05, 11:23
Tặng tất cả các tình yêu đã đang sẽ đong đưa, giận dỗi, cười cợt, chửi bới, khóc lóc và đánh ghen trong các hậu cung khắp Thăng Long.

Cuộc sống có ở trong Hậu cung !!!!!!!!! :flag: :flag: :flag:

HAREM - Sarah Brightman

http://s36.yousendit.com/d.aspx?id=1PL3YP2QA43OP1CR2J1FCYPEI9

http://www.xs4all.nl/~josvg/cits/sb/pict/sb12.jpg

Burning sands winds of desire
Mirrored the waves that reflect a burning fire within my heart
Un-watered, feeding the flame
Welcoming you to my Harem

Sing for me a song of life's visage
Sing for me a tune of love's mirage

In his eyes sleep untold
Whispers that echo the days of all my soul
I hold your Eastern promise close to my heart
Welcoming you to my Harem

Sing for me a song of life's visage
Sing for me a tune of love's mirage

Time is change times will move us now
No escape, the passing sands of time
I hold your Eastern promise close to my heart
Welcoming you to my Harem
temp
25-11-05, 12:25
Bác làm ơn pót nốt đi bác.
Frank
18-01-06, 11:51
Nghe thử remix bài này xem:

http://s25.yousendit.com/d.aspx?id=2VGP6JXIGNXHU21TFHG4FWJTDB