Cần sách Critical Reading

Lười biếng
23-11-05, 20:52
Mình có việc cần tham khảo cuốn Critical Reading, ai có post cho mình nhé. Cám ơn nhiều
Doremi
23-11-05, 22:28
Mình có việc cần tham khảo cuốn Critical Reading, ai có post cho mình nhé. Cám ơn nhiều

Cuốn Critical reading của ai viết, xuất bản năm nào, nhà xuất bản nào... phải có thông tin chứ thế này thì chịu chết. Sách reading nhiều vô số kể, mà lý thuyết hầu như quyển nào cũng có 1 chapter về critical reading.

Muốn đọc về critical reading, chả cứ gì sách. Vào google tìm, ra vô khối các bài báo, research liên quan. Có khi còn dễ tìm thông tin mình cần hơn cả sách ấy chứ.
Lười biếng
27-11-05, 14:02
Cám ơn Doremi nhé. Mình cần các kỹ năng dạy đọc theo hướng critical cho học viên, doremi có cuốn nào chuyên sâu không, có gì giới thiệu nhé.