gỡ bỏ password trong winrar ?

hpm_rus
22-11-05, 22:39
Xin hỏi các bác trong này có cách nào để gỡ bỏ password trong các file *rar ?
wasabi
22-11-05, 23:43
Không có cách nào cả. Bác fải sử dụng đến cái mà người ta gọi là brute-force: Thử các password tiềm năng, và thử các password lần lượt a->z 0->9 ghép với nhau... Làm việc này với các chương trình gọi là "RaR pw recovery" hay đaị loại thế. Bác lên đơi (http://www.hpvnn.com/wasabi/rapidleech/RAR_Password_Removal_Tool---works_with_zips_as_well__.rar) mà đao về, pw: http://adanac.sytes.net