tiểu thuyết nkali

nkali
21-11-05, 14:58
Đầu năm 2006 nkali sẽ viết cuốn tiểu thuyết với nhan đề là nkali. Nhân vật nkali ra sao sẽ do chã xịn kể lại.

Cuốn tiểu thuyết dự định viết trong thời gian từ 2 đến 3 năm. Sau này nếu các tình yêu tình cờ đọc hay thấy đâu đấy có chữ nkali - chã xịn là nhớ một thời trong đời chúng ta đã có nhau.

nkali sẽ là cuốn tiểu thuyết đúng nghĩa. Và nkali sẽ đề tặng cho diễn đàn thanhnienxame.

qúy mến & hôn tất cả.
nkali
Gaụp2
21-11-05, 15:23
Ngôn ngữ trong tiểu thuyết là Anh ngữ hay tiếng Kinh vậy nkali? Có cần em viết lời tựa hay hiệu đính dấu ~ dấu ? không?
dao_hoa_daochu
21-11-05, 15:25
Trong tiểu thiết của nàng liệu sẽ có nick của ta chăng?
Ateh
21-11-05, 17:06
Vậy nkali có định cho in ở Việt Nam không? Nguyễn Quốc Chánh, rồi Hoàng Ngọc Tuấn em thấy cũng đều cho bán sách ở Việt Nam ê hề luôn. Chào mừng em bé tinh thần của chị. Nếu chị cho in ở Việt Nam nhất định em muốn mua một cuốn, một cuốn cho em Nữ Thụ Nhật nữa. Em bé Nữ Thụ Nhật nhờ em thơm chị mấy cái. :11: :11: :11:
Sất
22-11-05, 21:14
Có người đòi cạnh tranh với Sất rồi. Hay Kali viết đoạn nào cho mình xin một ít đăng ở một tờ tạp chí dở hơi trong nước trước. Thật đấy.
playboy
12-07-08, 14:43
Tiểu thuyết này có thật không các bác, em gú không ra.