Dốt

mới
20-11-05, 07:26
Mình dốt vào đây hỏi các tình yêu cái.
Vụ đổi tên cái link í mà, kiểu như thay vì đặt cái link khô khốc mình thay bằng cái tên khác cho nó ngọt hơn. Ví dụ như thế này:


Đây: Giống như tôi (http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=Qg%2BTzfQDUGFZUzpJO2gJ3Q%3D%3D)

Làm thế nào mà cái link ở dactrung nó lại thành ra ''giống như tôi'' ?
lifegoeson
20-11-05, 08:09
1. Thay vì chọn cách post message nhanh thì chọn Go Advanced

2. Nhấn vào hình cái móc xích nhé "Insert hyperlink" ở dưới [Size]

3. Nó sẽ pop up màn hình "Explore User Promp" nhé

4. Bỏ cái tên bạn muốn vào, click OK

5. Bỏ link vào, OK
one
20-11-05, 21:45
Với forum kiểu như TL thì cứ thế này

<url=link khô khốc>Tên ngọt ngào</url></code>

Tình yêu thay < > bằng [ ]