Lưu ý đối với khách vào tham quan Hilton

Happiness
19-11-05, 23:19
Mọi luật lệ của diễn đàn vẫn có đầy đủ hiệu lực và được áp dụng nghiêm khắc ở bất kỳ đâu. Xin vui lòng hợp tác.

Đồng chí chúa đảo Hilton bị treo 1 tuần vì đem ảnh sex vào diễn đàn.

Trân trọng.
Mime
20-11-05, 23:57
Này, không hiểu ở đây có vụ gì mà tớ ở HN không vào được TL thế? Tưởng web bị down, hóa ra là bị block à? Vụ gì thế nhỉ, ai biết chỉ chổ để tớ vào đấy xem mới. :winkwink:

Đi đường vòng kiểu này có cái ad treo lủng lẳng ghét quá đi mất!