Lễ hội dịp tết VN

Thế là xong hẳn
18-11-05, 02:47
Sắp tết ta rồi, thấy nôn nao trong người rồi đấy... Bao nhiêu là lễ hội. Như đi chùa Hương, rồi chọi Trâu, rồi Bà chúa Kho, Phủ Giày,....

Các bạn có nhớ hết những lễ hội ở VN mình những ngày Tết không?
archuk
25-11-05, 10:44
Còn có hội cờ bạc ở công viên Thủ Lệ nữa
chagianhaque
02-12-05, 11:49
Chưa hết còn có nhiều hội hơ thế cơ. Đố các bác biết được đấy.