Không vào được TNXM

Hoa Xoan
17-11-05, 22:55
Các bạn em ở Việt Nam không vào được TNXM.
one
18-11-05, 14:30
Vầng, em cần phơm tình hình là một số chỗ dùng ADSL VDC không vào được TNXM. Hoa Xoan nhắn các bạn là kiếm cái proxy nào vào tạm.
lão ma
18-11-05, 14:42
Trang web để vào Thăng Long nếu bị block,

http://anonymouse.org/anonwww.html

Nhắn các bạn đang ở VN nên Bookmarks cái này lại mà dùng!
a2gv
18-11-05, 15:20
Vào bình thường thôi ADSL FPT.
Hôm qua down chắc là do lập Hiltơn cho bác L4.