Dịch thế nào cho đúng?

Tôm
15-06-05, 22:02
Em đang dịch một bài về chứng khoán. Có hai cái là event-driven stocks và earnings-driven stocks. Em đếk biết hai cái này là gì. Bác nào rảnh rỗi giúp em dịch ra tiếng Việt mấy.
Storagehouse
20-06-05, 19:11
Thuật ngữ chính thức thì chưa có đâu, tạm dịch thế này:
event-driven stocks: cổ phiếu biến động theo sự kiện (tăng zảm theo những sự kiện thời sự kinh tế văn hóa xã hội như 11/9, đánh bom cảm tử, khủng hoảng dầu mỏ, kiện cáo....)
earnings-driven stocks: cổ phiếu biến động theo thu nhập công ty. Loại này chỉ tăng zảm theo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.