e-books

Mea Culpa
10-11-05, 21:41
Em đang tìm e-book cụ thể về Java Swing, bác nào có mối download xin chỉ bảo.
Đa tạ đa tạ!!!!
Salut
11-11-05, 03:05
Chú coi cái link này chưa?
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/

Cài e-Mule vô, tìm thì ra cả ngàn GB về thể loại này.
Mea Culpa
11-11-05, 09:26
mấy đồ của Sun thì cơ bản quá. Cụ thể em đang tìm quyển Swing của Oreilly
thanks bác để em thử load e-Mule


Chú coi cái link này chưa?
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/

Cài e-Mule vô, tìm thì ra cả ngàn GB về thể loại này.