Lỗi phần mềm trong Windows XP Proff

lão ma
05-11-05, 14:01
Tình hình là rất tình hình 4c ợ, đang install Windows XP proff lại cho cái computer cũ, gặp phải message báo lỗi thế này; COPY ERROR:"Setup cannot copy the file:wbdbase.sve to skip this file, press ESC!" Đã nhấn "ESC".

Sau đó lại báo lỗi thế này:"Setup cannot copy the file wbemcntl.dl_."

Có cách nào copy những files thiếu ở trên (sau khi finitồ install), để cài vào máy được không nhở?

Chú Wasabi, Pê Đê hay chú nào giúp anh với!

Muôn vàn cảm tạ trước !
lão maPS! Anh xài của CHÙA nên nó mới ra nông nỗi này!
wasabi
05-11-05, 14:39
Bác đao quả CD WinXP SP2 của em (ở cái tô bích auto-patcher của bác PD) về, sau đó giải nén ra, ghi file ISO vào đĩa (dùng chức năng OPEN FILE của Nero), kế đến tìm các file có tên đó ở đĩa SP2 (đuôi nó chỉ giống 2 chữ đầu), dùng WinRaR để mở các file đó, bác sẽ thấy đó là 1 file nén. Giải nén nó ra thư mục WINDOWS\System32.
lão ma
05-11-05, 19:36
Quay lại cảm ơn mầm non em chã Wasa phát nhể!