Cái này hiểu thế nào?

A.K
03-11-05, 22:45
Các bác giúp em với

" Critical Regionalism recognizes that no living tradition remains available to modern man other than the subtle procedures of synthetic contradiction. Any attempt to circumvent the dialectics ò this creative process through the eclectic procedures of historicism can only result in consumerist iconography masquerading as culture"

Hic!
ngua_mieng
04-11-05, 11:23
Cho em ké topic của bác AK hỏi các bác với ạ:

Bên em đang xem xét lại các loại hợp đồng ký với supplier, trong đó có 1 câu em chẳng hiểu gì cả:

10. Deliverables and Services which interact in any capacity with monetary data are euro ready such that when used in accordance with their associated documentation they are capable of correctly processing monetary data in the euro denomination and respecting the euro currency formatting conventions (including the euro sign);

Nội dung chung của hợp đồng thì giống như file pdf sau:

http://www-03.ibm.com/procurement/proweb.nsf/objectdocswebview/file0365+terms+&+conditions+ibm+germany+english/$file/t&cs+germany+english+september+07,+2005.pdf

Em cảm ơn các bác!
A.K
07-11-05, 06:36
Cái chú ngứa-miệng muốn anh cho ăn đạn hả? Anh đang bí rị cái câu này nên mới nhờ các cao nhân giúp anh. Chú thích thì mở cái khác mà nói leo

Các bác cao nhân bên US, tài liệu này em có từ bên bển nên không hiểu dịch làm sao cho nó đủ nghĩa mà dễ hiểu.

Giúp em với!
.Trojan
12-11-05, 18:01
nghe lủng củng nhỉ, thử phát nhé :

Chủ nghĩa địa phương phê phán nhận ra rằng, ngoài những hành động tinh vi mang tính mâu thuẫn giả tạo, con người hiện đại không còn duy trì lối sống truyền thống nữa. Mọi nỗ lực thông qua biện pháp chiết trung của chủ nghĩa kinh nghiệm nhằm phá vỡ quá trình sáng tạo này cũng chỉ có thể dẫn đến hình ảnh bảo vệ người tiêu dùng được ngụy trang bởi văn hóa.

Dịch xong anh cũng chả hiểu nó là cái gì


Các bác giúp em với

" Critical Regionalism recognizes that no living tradition remains available to modern man other than the subtle procedures of synthetic contradiction. Any attempt to circumvent the dialectics ò this creative process through the eclectic procedures of historicism can only result in consumerist iconography masquerading as culture"

Hic!
Xuân
13-11-05, 05:26
Trojan em thấy từ Critical dịch là phê phán trong trường hợp này không ổn, Critical ở đây =indispensable=cốt yếu, quan trọng, không thể bỏ được, C.Regionalism sẽ được hiểu là những đặc tính địa phương cốt yếu không thể bỏ đi được (khác nghĩa với regionalism là tính địa phương hóa cục bộ hóa).

Còn cả cái đoạn này thì em vác thẳng hỏi chú Gúc http://www.dkolb.org/arch.urb/kfkh.htm em rất ngạc nhiên là nếu bạn AK hiểu được cả một bài báo dài loằng ngoằng chữ nhỏ li ti thế này mà lại ko hiểu được cái đoạn này ý ạ :(