Gửi bạn

Hoan
02-11-05, 17:13
Bạn thân mến!

Lẽ ra tớ không muốn dùng từ thân mến để gọi bạn, nhưng nghĩ lại những tháng năm mình sát cánh bên nhau, tớ rộng lượng tặng cho bạn hai chữ ấy, cho dù cả ngàn lần hơn bạn không hề xứng đáng chút nào với thậm chí cả hai từ khốn nạn. Tớ cũng có thể là một thằng khốn nạn, vì chỉ có những thằng khốn nạn mới có những thằng bạn khốn nạn, nhưng dù sao, tớ vẫn luôn cảm thấy tự hào rằng, tớ còn có chút lương tri hơn bạn. Tớ còn biết nghĩ tới những người bạn khác đang rên xiết lầm than, khổ ải.

Đã từ lâu, tớ suy nghĩ về việc này. Tại sao một thằng như bạn lại được mọi người tin tưởng như thế? Có phải vì bạn có một bộ óc thông minh một cách tinh quái, và một cái lưỡi dẻo như kẹo kéo không? Hay nói đúng hơn, bạn là một thằng có thể nói dối không biết ngượng mồm, và cái da mặt dày của bạn đã giúp bạn che dấu những vết tích dối trá trước mọi người. Phải vậy không bạn? Bạn đã hứa gì, để rồi làm gì? Bạn đã chuyền cứt sang tay người khác như thế nào? Bạn đã đặt điều, vu khống bạn bề thế nào? Bạn đã dối trên lừa dưới như thế nào? Tôi nghĩ, hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ nhất.

Tất cả mọi người sẽ không tha thứ cho bạn. Thời gian sẽ chứng minh bạn là một con người bỉ ổi. Cá nhân tôi cũng rất căm thù bạn, không phải là vì bạn hãm hại tôi, mà bởi vì, bạn đã bóp chết những ý định tốt đẹp của tôi. Thời gian sẽ kết tội bạn, bạn thân mến ạ.

Thân mến bạn của bạn.
Hoan

T/B: Hãy biên thư cho tôi nếu bạn cần giải thích điều gì.
Gaụp2
02-11-05, 18:13
Bạn thân mến!

Lẽ ra tớ không muốn dùng từ thân mến để gọi bạn, nhưng nghĩ lại thấy bạn đã rộng lượng gọi tớ như thế, nên tớ cũng rộng lượng mà tặng lại cho bạn hai chữ ấy, cho dù cả ngàn lần hơn bạn không hề xứng đáng chút nào với thậm chí cả hai từ khốn nạn. Tớ cũng có thể là một thằng khốn nạn, vì chỉ có những thằng khốn nạn mới có những thằng bạn khốn nạn, nhưng dù sao, tớ vẫn luôn cảm thấy tự hào rằng, tớ còn có chút lương tri hơn bạn. Tớ còn biết nghĩ tới những người bạn khác đang rên xiết lầm than, khổ ải.

Đã từ lâu, tớ suy nghĩ về việc này. Tại sao một thằng như bạn lại phải chửi tớ bằng cách giấu mặt như thế này? Có phải vì bạn lươn lẹo trà thù giấu mặt một cách tinh quái, và một cái phong cách ném đá giấu tay hay không? Hay nói đúng hơn, bạn là một thằng ném đá giấu tay rất giỏi, và cái trò ném đá giấu tay không trung thực của bạn đã giúp bạn che dấu những vết tích dối trá trước mọi người. Phải vậy không bạn? Bạn đã hứa gì, để rồi làm gì? Bạn đã khéo léo gắp cứt bỏ sang tay người khác như thế nào? Bạn đã đặt điều, vu khống bạn bè thế nào? Bạn đã dối trên lừa dưới như thế nào? Tôi nghĩ, hơn ai hết, bạn là người hiểu rõ nhất.

Tất cả mọi người rồi sẽ biết bạn là ai. Thời gian sẽ làm lộ bản chất và bộ mặt bỉ ổi của bạn. Cá nhân tôi không hề căm thù bạn, không phải là vì bạn không hãm hại tôi, mà bởi vì, tôi không phải là người nhỏ nhen như bạn. Thời gian sẽ phơi bày bộ mặt thật của bạn, bạn thân mến ạ.

Thân mến bạn của bạn.
Gaup

T/B: Hãy biên thư cho tôi nếu bạn cần giải thích điều gì.