Nghệ thuật sơn người!

Why & Why not?
31-10-05, 11:03
Em thấy các bác hì hụi post ảnh gái mà không thấy đẹp mấy nên giới thiệu quả này với các bác. Coi như là làm từ thiện. :D

Áo đẹp không?

http://img.photobucket.com/albums/v319/TheDifference/bodypaint02.jpg

Thời trang Paris:

http://img.photobucket.com/albums/v319/TheDifference/airbrush9.jpg

Hoa lá cành:

http://img.photobucket.com/albums/v319/TheDifference/airbrush6.jpg
Why & Why not?
31-10-05, 11:05
Thời trang công sở: (Chị em mình mà ăn mặc thế này đi làm thì thích nhỉ?)

http://img.photobucket.com/albums/v319/TheDifference/5761.jpg

Trường phái ấn tượng:

http://img.photobucket.com/albums/v319/TheDifference/5090.jpg
Why & Why not?
31-10-05, 11:10
Hung dữ quá!

http://img.photobucket.com/albums/v319/TheDifference/7971.jpg

Hic! No commend.

http://img.photobucket.com/albums/v319/TheDifference/elefantinho.jpg
Why & Why not?
31-10-05, 11:12
Tranh này. Đẹp nhỉ!

http://img.photobucket.com/albums/v319/TheDifference/7975.jpg

Nữa này. Phê không?

http://img.photobucket.com/albums/v319/TheDifference/5764.jpg
Steering
31-10-05, 14:23
Tiếp đây ạ!

http://i3.photobucket.com/albums/y88/lexus430sc/00016380.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y88/lexus430sc/00019622.jpg
Gaụp2
31-10-05, 18:15
Đèo gì...
Chống mắt mà coi cho chán đi lũ chã!

http://youpi5.free.fr/26_5_5/HTML/index.html