Bạn Tiêu Lang vừa dở hơi vừa mù chữ

Lộng Ngọc
30-10-05, 18:16
Hihi, bài học đầu tiên cho bạn trong ngày nay là tìm hiểu xem Tiêu lang tên là gì. Các bạn khác không được nhắc, nhắc em hitle. Hihi. Bạn đúng là mù chữ. Đến chết với bạn mất. Tiêu Lang là Lộng Ngọc chắc sẽ gọi "Ôi Tiêu lang, hỡi Tiêu lang, thôi thôi thiếp phải phụ chàng từ đây..." Hihi, chứ lại không à, chã nhẽ lấy đứa mù chữ hay thôi không dùng nick này nữa. Phí cả cái nick đẹp. Mai tớ làm nick Dương Quý Phi nhớ! Hihi