Nick Quỳnh Giao

Happiness
30-10-05, 13:00
Bạn Quỳnh Giao ko tự bỏ ngay chữ ký của bạn đi, thì anh sẽ treo bạn thẳng cổ để bạn khỏi vác một câu chửi bậy đi khắp diễn đàn. Áp dụng tương tự trường hợp chữ kí của WIL trước đây.

Có thói đâu con gái con đứa tí tuổi đầu mở miệng nói những thứ tục tĩu ko thấy bẩn mồm thế?